Invitasjon til Blimed-festivalen

Uke 25 i Lungegaarden Kulturarena (13/6-20/6 2020)Påmeldingsfrist 20.mai 2020

Velkommen
Det er med stor glede og entusiasme vi ønsker å invitere alle skolekorpsmusikanter til solist og ensemble-konkurranse. Vi har en periode nå ventet på å få starte opp igjen med vår daglige korpsaktivitet, men ser nå at det ikke vil skje i normale former før sommerferien. Vi har i den forbindelse satt i gang dette som et alternativ for korpsene for å ha et konkret mål i sikte. Samtidig er det en del som har forberedt ensembler til Hordablæsten uten å ha fått anledning til å framføre dette enda. Her stiller vi mulighet for framføring både i solist- og ensembleform.
Dette gjør vi får å få så mange som mulig i aktivitet igjen etter lock down og avlysninger av alt denne våren. Musikantene først, men også instruktører/dirigenter og apparatet ellers rundt skolekorpset kommer i aktivitet igjen. Kom igjen folkens, nå bretter vi opp ermene og viser folket hvilken fantastisk gjeng korpsbevegelsen er.

1 Om Bli Med-festivalen
Bli Med-festivalen er en musikkonkurranse for barn og ungdommer i skolekorpsalder. Det er en solist- og ensemblekonkurranse for Messing, Treblås og Melodisk slagverk.
Dette vil gi den enkelte skolekorpsmusikant musikalsk innhold for resten av denne sesongen, samt at resten av støtteapparatet rundt skolekorpset kommer i aktivitet igjen. Vi trenger alle noe konkret å jobbe mot både på kort og lang sikt. Vi håper dirigenter/instruktører og korpsledere ser nytten av tiltaket og sender sine unge lovende av sted til en festuke med musikk i Kulturarenaen.

Festivalen streames (kan unntaksvis velges bort) i sin helhet med Frode Skag Storheim som konferansier, akkompagnatør og stemningsskaper. Dersom en ikke ønsker sitt barn streamet under konkurransen, må dette hukes av for ved påmelding. Morten Vik Johnsen (Markeds ansvarlig) stiller Lungegaardens Kulturarena til disposisjon og Thore Transeth vil være administrativ leder. Thor-Arne Pedersen og Eirik Gjerdevik er dommere og initiativtakere for festivalen. Vi ønsker en lett og ledig atmosfære som gir ‘lave skuldre’, ‘store smil’ og en motiverende framføringsplattform.

2 Påmelding innen 20.mai.

Påmeldingsavgiften blir kr 275,- pr deltaker pr klasse. Ensembler har maks 8 min spilletid og solister maks 5 min spilletid. Festivalen står for akkompagnementet til solistene som digital løsning eller ved Frode Skag Storheim på piano. Akkompagnement kan lastes ned ved påmelding for bruk under innøving, siden vi nå er noe presset på tid.
På selve konkurransen kan man velge å enten bruke enten digitalt eller live akkompagnement, alt etter hva den enkelte solist er mest trygg på.

For å kunne inkludere akkompagnementet digitalt og begrense smitte mtp mindre øvingstid utenfor hjemmet, har vi valgt å bruke pliktnumre. Dette vil også begrense antall personer som må innom Kulturarenaen i løpet av konkurransen.Deltakerne kan velge mellom 5 stykker innenfor ‘slow melody’-sjangeren. Det vil blir satt ekstra fokus på og gitt ekstra ‘cred’ for god klang, balanse og god frasering.

Pliktnummer: Offentliggjøres i løpet av uke 18.

Her kan man velge stykke uavhengig av klasse, men det vil bli vektlagt om en har valgt det som passer den enkelte best og gir best mestring.
Slagverk stiller med fritt valg av stykke, men det må være et uakkompagnert melodisk stykke innenfor tidsbegrensningen på 5min (det kan søkes om utvidet tid). Arrangøren stiller med trommesett , klokkespill, marimba, vibraphone, rørklokker og xylophone under konkurransen.

3 Bedømming

Det blir plassering fra 1.-3. plass i alle klasser med inntil 10 deltakere. I klasser med mer enn 10 deltakere blir det plassering fra 1.-6. plass. Alle solister og ensembler får musikalsk vurdering.
I tillegg blir det kåring av ‘beste korps totalt’. Her blir det regnet ut en snittpoengsum basert på de 5 beste poengsummene fra hvert korps. Det må være minimum 5 ensembler/solister fra et korps for å bli regnet inn i ‘beste korps totalt ‘-konkurransen.

4 Konkurransedagene, lørdag 13. til lørdag 2O. Juni.
Konkurransen starter lørdag 13. juni, og avsluttes lørdag 20. juni. For å kunne følge de til enhver tid gjeldende smittevernreglene, er det nødvendig med mye tid. Avhengig av påmelding vil det også bli konkurranse alle eller noen av dagene søndag 14.-fredag 19. juni. Lørdagene og søndagen vil konkurransen gå formiddag og ettermiddag, mens den vil gå på ettermiddag / tidlig kveld mandag-fredag.
Eksakt inndeling og tidsplan kommer vi tilbake til så snart som mulig etter at påmeldingsfristen er ute.
Forutsatt at gjeldende smittevernregler tillater det, vil det bli mulig å bestille billetter til inntil XXX personer på konkurransen slik at foreldre, søsken o.l. får mulighet til å være til stede i salen når «deres» musikant spiller. Det vil være begrenset antall plasser, og billettene må bestilles ved påmelding. Pris pr. billett er kr 80,- for voksne, og 50,- for barn.

Det blir høyt fokus på smittevern under hele festivalen, etter gjeldende retningslinjer. Alle stoler og andre kontaktflater blir vasket mellom hver deltaker. Alle som er innom Kulturarenaen vil måtte bruke anti-bac på oppsatte steder. Det vil komme egne smittevernregler for festivalen.

5 Festkonsert, lørdag 20. Juni kl 1900.
Festkonserten blir en digital premieutdeling med en påfølgende konsert/streaming av alle vinnere. Dette skjer på det som skulle vært skolekorpsenes NM-dag.
Festivalen forbeholder seg retten til seinere å kunne streame konserter som innebærer pallplasseringer i hver klasse.

6 Klasser
Solister:
Solist klasse 8-9: Det året deltakerne fyller 9 år og yngre
Solist klasse 10-11: Det året deltakerne fyller 10 eller 11 år (født 2009 eller 2010)
Solist klasse 12-13: Det året deltakerne fyller 12 eller 13 år (født 2007 eller 2008)
Solist klasse 14-15: Det året deltakerne fyller 14 eller 15 år (født 2005 eller 2006)
Solist klasse 16-17: Det året deltakerne fyller 16 eller 17 år (født 2003 eller 2004)
Solist klasse 18-19: Det året deltakerne fyller 18 eller 19 år (født 2001 eller 2002)

Ensembler:
Ensemble klasse Junior: Det året eldste deltaker fyller 11 år og yngre
Ensemble klasse 12/13: Det året eldste deltaker fyller 12 eller 13 år
Ensemble klasse 14/15: Det året eldste deltaker fyller 14 eller 15 år
Ensemble klasse 16/17: Det året eldste deltaker fyller 16 eller 17 år
Ensemble klasse 18/19: Det året eldste deltaker fyller 18 eller 19 år